Werkplezier hebben we hoog in het vaandel

Wij zorgen ervoor dat jij plezier blijft houden in je werkzaamheden!

Wat bieden wij

Leren en ontwikkelen is niet alleen belangrijk voor onze studenten. Wij bieden óók onze collega’s mogelijkheden zich duurzaam te ontwikkelen. Werkplezier hebben we hoog in het vaandel. Tenslotte: als je met plezier je werk verricht, ben je productiever, ervaar je minder stress en houd je het werk langer vol. Wij zorgen ervoor dat jij plezier blijft houden in je werkzaamheden! Je kunt rekenen op uitstekende arbeidsvoorwaarden. Je salaris is gebaseerd op de Cao Mbo. Bij Rijn IJssel krijg je een volledige 13e maand en een goede pensioenvoorziening.

Rijn IJssel bevordert de professionele ontwikkeling en brede inzetbaarheid van iedereen die bij ons werkt. Dus niet alleen studenten ontwikkelen zich bij Rijn IJssel, óók wijzelf. Ga jij bij Rijn IJssel aan de slag? Dan kun je rekenen op:

Begeleiding startende docent

In de eerste 3 jaar van jouw zelfstandige beroepsuitoefening biedt Rijn IJssel jou een begeleidingsprogramma. Deze begeleiding is afgestemd op jouw eigen achtergrond en ervaring als docent. Je ontwikkelt je verder op zowel professioneel als persoonlijk vlak. Dit alles met als doel: optimale kwaliteit van ons onderwijs.

Het begeleidingstraject bestaat uit 3 onderdelen:

  • Kennismaking mbo: Je maakt kennis met de mbo-studenten, het curriculum, de organisatie en het werkveld.
  • Coaching en begeleiding: Dit onderdeel is maatwerk en bestaat uit individuele coaching (passend bij jouw behoefte) en intervisie in groepen. In de begeleiding staat pedagogisch-didactisch handelen centraal. Dit richt zich specifiek op jouw functioneren in én voor de klas.
  • Leerzaam werk: Wij zorgen voor werkomstandigheden en randvoorwaarden die jou het gevoel geven dat het werk ‘leerzaam’ is. Als beginnend docent kun je rekenen op werk dat behapbaar is én uitdagend genoeg.

Loopbaan en professionalisering

Bij Rijn IJssel vinden wij het belangrijk dat jij zelf de regie neemt over jouw loopbaan. Rijn IJssel biedt jou volop de ruimte om jouw bekwaamheden te onderhouden en verder te ontwikkelen. Wij hebben diverse specialisten in huis waar jij terecht kunt voor ondersteuning op het gebied van leren en ontwikkelen. Daarbij maken we gebruik van onder andere:

  • Coaching / begeleiding: Rijn IJssel biedt ondersteuning bij loopbaan-, mobiliteit- en competentieontwikkeling. Ook als je je eigen inzetbaarheid en employability wilt vergroten, is coaching / begeleiding mogelijk. Datzelfde geldt als je behoefte hebt aan ondersteuning bij het bestendigen van je motivatie en werkplezier. Vastlopen in je loopbaan of een burn-out willen we namelijk graag voorkomen!
  • Loopbaaninstrumenten: Het Odin Development Compass (ODC) draagt bij aan de bewustwording van wat je drijfveren zijn, welke sterke kanten je hebt en wat je vanuit jouw natuurlijke kracht nog kunt ontwikkelen. De ODC-meting is gebaseerd op de analytische psychologie van Carl Jung. Je krijgt na de meting een rapportage en je kunt in gesprek met onze gecertificeerde ODC-coaches.
  • Professionaliseringsactiviteiten: Het uitgangspunt bij Rijn IJssel is de vraag: wat en wanneer heb jij iets nodig om jouw werk goed te kunnen doen en hoe wil je dit ontvangen? Onze specialisten focussen op hoe jij het geleerde gaat toepassen in je werk. Zij leveren daarbij maatwerk. Bij onze professionaliseringsactiviteiten speel jij zelf de hoofdrol.

Vitaal Vooruit

Als zelfbewuste professional weet jij wat je nodig hebt om in je kracht te staan en waar je ambities liggen. Deze thema’s bespreek je met je leidinggevende. Daarnaast helpt Rijn IJssel jou via het programma ‘Vitaal Vooruit’ ook met concrete ondersteuning. Via workshops, masterclasses, inspiratie en een interventie-aanbod werk je continu aan je eigen vitaliteit, ontwikkeling en werkplezier.

Opleiden in de school

Ieder jaar lopen veel studenten uit het mbo, hbo en van de universiteit stage bij Rijn IJssel. Hierbij is ‘werkplekleren’ ons uitgangspunt.

Voor een optimaal leer- en onderzoeksklimaat is Rijn IJssel een van de partners in de aspirant Opleidingsschool mbo Arnhem & Achterhoek. Samen met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en het Graafschap College willen wij leraren in opleiding en zij-instromers een goede en contextrijke leerwerkplek bieden. Een ambassadeursgroep van net gestarte docenten in het mbo-onderwijs draagt actief bij aan de ontwikkeling van dit werkplekleren.

Young Rijn IJssel

Het platform Young RIJ is van en voor collega’s jonger dan 35 jaar. Binnen het platform brengen zij hun eigen unieke en frisse inzichten, ervaringen, netwerken en kennis in. Tegelijkertijd heeft het platform oog voor de problemen en behoeften van specifiek onze jonge collega’s. Young RIJ bundelt hun krachten en energie, ter versterking van de organisatie én van henzelf. De doelstellingen van Young RIJ zijn dan ook: professionaliseren van startende jonge collega’s, innoveren van het onderwijs en delen van ervaringen.

Gezonde School

Rijn IJssel vindt gezondheid voor studenten en medewerkers belangrijk en besteedt daarom structureel aandacht aan dit thema aan de hand van vier pijlers: gezondheidseducatie, fysieke en sociale omgeving, signaleren en beleid.

Begin 2018 heeft Rijn IJssel voor al haar schoolkantines de Gouden Schaal van het voedingscentrum behaald en mag zich hierdoor de komende drie jaar Gezonde School noemen.

Rijn IJssel Open je toekomst