Jij bepaalt de route

Jij bepaalt bij Rijn IJssel je route, wij zijn jouw kompas.

RIJk Onderwijs

Jij bepaalt bij Rijn IJssel je route, wij zijn jouw kompas. We doen dat door bij de intake al jouw beroepsbeeld en loopbaanperspectief centraal te stellen. Op basis daarvan geven we de richting en het doel van je studieroute vorm. Na de intake gaan we dat verder onderzoeken. We willen jou leren kennen en hebben persoonlijke aandacht voor je motivatie en toekomstperspectief. Daar gaan we gedurende de hele opleiding mee door. Leren bij Rijn IJssel betekent een keuze voor duurzaam opleiden. Hoe we dat doen? Met RIJk Onderwijs.

Ons onderwijs

Bouw je eigen opleiding

Het onderwijs waar Rijn IJssel aan bouwt, noemen we RIJk Onderwijs. Wij spelen maximaal in op jouw motivatie. Wij dagen je uit met een vraagstuk uit de beroepspraktijk. Zo bieden we prikkels voor een actieve, lerende houding. Leren doe je bij ons op je eigen manier. Naarmate je langer op school zit, neem je steeds meer de verantwoordelijkheid voor de manier van leren en de keuzes die je daarin maakt. Zo bouw je je eigen opleiding.

Flexibel en in samenhang

Wij werken met beroepstaken die een reële weergave zijn van het beroep dat je hebt gekozen. Die beroepstaken doorloop je in een aantal leereenheden. Elke leereenheid duurt vijf weken, hierin krijg je een dilemma voorgelegd. Na vijf weken lever je een beroepsproduct op. Leer je voor kapper? Dan moet je als nieuwe student na vijf weken een damesmodel één lengtelijn kunnen knippen en föhnen plus avond make-up aanbrengen. Aan het begin van elke nieuwe leereenheid weet je precies wat je aan het einde moet opleveren.

Feedback en feedforward

Wij volgen en coachen jou tijdens je opleiding. Je vraagt en krijgt voortdurend feedback en feedforward van je loopbaancoach, maar ook van de vakexpert, de praktijkbegeleider en je medestudenten. Zo leren we zelfstandig van en met elkaar. Je kunt bij ons versnellen, vertragen, extra ondersteuning vragen of extra uitdaging krijgen. De individuele route blijft bij ons in beeld. De loopbaancoach besteedt aandacht aan de studievoortgang, de professionele ontwikkeling en de loopbaanontwikkeling. We zorgen ervoor dat je gezien, gehoord én goed begeleid wordt!

Volledige digitale omgeving

Als je vragen hebt, moet je zelf antwoorden kunnen vinden. Dat past binnen onze visie van flexibel en modern onderwijs. Daarom gebruiken we leermiddelen die aansluiten bij jouw wereld, zoals instructiefilmpjes, apps, online colleges en e-boeken. Je vindt dit allemaal in je eigen online leeromgeving, waar je ook alle informatie over je opleiding, de leereenheden en documenten over je studievoortgang vindt. We ontwikkelen het lesmateriaal samen met het bedrijfsleven. Zo blijven we actueel en dicht bij de beroepspraktijk.

Rijn IJssel Open je toekomst