Cultuur Rijn IJssel

Bij Rijn IJssel werken ruim 1400 medewerkers. Onze focus ligt bij de kansen en mogelijkheden voor onze studenten. Wij zijn een ondernemende onderwijsinstelling die studenten hun talenten laat ontdekken en hen leert zelfstandige keuzes te maken. Wij dagen studenten uit om hun rol in de wereld te ontdekken: welk beroep gaan werkgevers op je doen? Want leren betekent ook: bekende zaken opnieuw, met andere ogen bekijken en begrijpen. Zo geeft de student zelf richting aan zijn leerroute. Dat trekt betrokken en bevlogen medewerkers die het verschil maken. Het is belangrijk dat we dat vanuit een gedeelde visie en cultuur doen en dat samen uitdragen.

Onze kernwaarden

De basis voor onze cultuur zijn onze kernwaarden. Deze kernwaarden bepalen de houding en het gedrag van onze medewerkers. We zijn betrokken, betrouwbaar, inspirerend voor onze studenten en zelfbewust. De wens van studenten om hun talenten te ontdekken, drijft ons. Wij zijn gids en kompas ineen met individuele begeleiding gedurende de hele opleiding.

Gesprekscyclus met onze medewerkers

De medewerkers moeten de kernwaarden concreet kunnen toepassen in hun dagelijkse werkzaamheden. In de gesprekscyclus tussen leidinggevende en medewerker van Rijn IJssel komen de kernwaarden dan ook terug.

 

Rijn IJssel Open je toekomst