Disclaimer

Aansprakelijkheid
Rijn IJssel besteedt veel zorg en aandacht aan de samenstelling van deze website, de actualiteit en betrouwbaarheid. Rijn IJssel geeft geen garanties voor nauwkeurigheid en volledigheid. Rijn IJssel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten die op deze website voorkomen. Dit geldt ook voor eventuele gevolgschade die het resultaat is van het gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of de links (verwijzingen) naar websites van anderen. Op verzoek van belanghebbende worden links, die in enige mate onrechtmatig of onwettig (kunnen) zijn, onmiddellijk verwijderd. Rijn IJssel behoudt zich het recht voor de internetpagina’s naar eigen inzicht en op ieder moment te (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. Rijn IJssel is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Rechten
Rijn IJssel  behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze website op elk gewenst moment naar eigen inzicht te veranderen. Aan de gegevens op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Het is mogelijk dat de op deze website genoemde namen van producten, handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de respectievelijke ondernemingen zijn.

Copyright
Alle informatie op deze website (onder meer tekst, illustraties, productnamen en logo’s) is eigendom van Rijn IJssel of van de respectievelijke eigenaren. De inhoud ervan mag niet worden (her)gebruikt, in originele of gewijzigde vorm, zonder schriftelijke toestemming van Rijn IJssel. Wanneer u meer informatie wenst over het gebruik van informatie en/of het verkrijgen van toestemming voor publicatie, stuur dan een mail naar marcom@rijnijssel.nl.

Hyperlinks
De website van Rijn IJssel bevat, als service voor de bezoeker, hyperlinks naar websites die buiten het domein van Rijn IJssel liggen. Het is mogelijk dat voor deze websites andere voorwaarden gelden. Het gebruik van de informatie achter deze hyperlinks is voor uw eigen risico. Rijn IJssel is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze websites.

Heeft u nog vragen over deze disclaimer? Stuur dan een mail naar contentbeheer@rijnijssel.nl

Rijn IJssel Open je toekomst