2020-222 Externe vertrouwenspersoon

Raapopseweg, Arnhem
0,1 fte
hbo
Solliciteer op deze vacature
Terug naar het overzicht

Externe vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen

Stafdienst HR Management & Development

Rijn IJssel vindt een veilig werk- en leerklimaat belangrijk en heeft structureel aandacht voor een zorgvuldige en adequate aanpak van interne ongewenste omgangsvormen. Vanwege het vertrek van één van de twee vertrouwenspersonen zoekt het college van bestuur voor haar medewerkers een externe vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen.

De vertrouwenspersoon adviseert, ondersteunt en verwijst medewerkers door bij (vermeende) kwesties van ongewenst gedrag zoals (seksuele) intimidatie, agressie en geweld, discriminatie en pesten. Het betreft een functie van maximaal 4 uur per week met ingang van 1 januari 2021. De vertrouwenspersonen van Rijn IJssel zijn en blijven extern, zij krijgen geen dienstverband.

Wat ga je doen?
Als externe vertrouwenspersoon zorg je onafhankelijk voor opvang van medewerkers die ongewenste omgangsvormen door collega’s, studenten of derden ervaren. Je adviseert en ondersteunt medewerkers bij de aanpak daarvan. De vertrouwenspersoon werkt zowel curatief als preventief.

Curatief
De hoofdtaak van de vertrouwenspersoon ligt in de opvang, advisering, ondersteuning en doorverwijzing van medewerkers die ongewenste omgangsvormen op het werk ervaren. Als vertrouwenspersoon bied je in vertrouwen een luisterend oor. Waar nodig denk je mee over mogelijke oplossingen, zoals het aangaan van een gesprek, een klachtenprocedure, of een doorverwijzing naar interne of externe hulpverleners, zoals de huisarts, verzuimcoach, bedrijfsarts of maatschappelijk werk. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn wanneer intimidatie leidt tot psychische of lichamelijke (psychosomatische) klachten.

Preventief
De vertrouwenspersonen overleggen periodiek met de coördinator sociale veiligheid & integriteit over (optimalisatie van) de aanpak van ongewenst gedrag en trends en ontwikkelingen op het vlak van sociale veiligheid. Daarnaast rapporteren zij via het jaarverslag aan het college van bestuur over activiteiten, kengetallen, analyses en aanbevelingen.

Wat verwachten we van je?
Als externe vertrouwenspersoon voor medewerkers functioneer je onafhankelijk. Daarom vinden wij de volgende zaken belangrijk:

Competenties:

  • Je bent empathisch, ethisch en integer, communicatief vaardig en organisatiebewust;
  • Je hebt analytisch en strategisch inzicht, adviesvaardigheden en reflecterend vermogen;
  • Je kunt op prudente wijze omgaan met persoonlijke en vertrouwelijke informatie;
  • Je kunt actuele kennis, inzicht en implicaties van relevante wet- en regelgeving omzetten in de juiste handelingen en vaardigheden, zodat de belangen van de melder worden geborgd en deze het uitgangspunt van handelingen zijn;
  • Je weet hoe te handelen bij opvang en ondersteuning van de melder en hebt actuele kennis van slachtoffer- en dadermechanismen.

Kennis en ervaring:

  • Je hebt actuele kennis van gender, macht, levensovertuiging en ras op de verschillende niveaus, zowel in de organisatie als daarbuiten;
  • Je hebt actuele kennis over het ontstaan van ongewenste omgangsvormen en het in stand houden daarvan in relatie tot gender en machtsverhoudingen;
  • Je hebt actuele kennis van organisatiecultuur, pestgedrag en groepsgedrag;
  • Je bent bij een geaccrediteerde opleider opgeleid tot en gecertificeerd als vertrouwenspersoon.

Meer informatie?
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Arno van Dorland, coördinator sociale veiligheid & integriteit via 06 249 58 413 of a.v.dorland@rijnijssel.nl.

Ga je deze uitdaging aan?
Reageer dan uiterlijk vóór 2 november 2020 op deze vacature via onderstaande sollicitatiebutton. De sollicitatiegesprekken vinden plaats in week 46 en 47.

Een geldige VOG is een voorwaarde om bij ons te komen werken. Met het oog op een evenredige verdeling in het team gaat bij gelijke geschiktheid de voorkeur uit naar een vrouwelijke kandidaat.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

 

Solliciteer op deze vacature
Sollicitatieprocedure

Waar kom je te werken?

Meer informatie
Rijn IJssel Open je toekomst